OECONOM Gazdasági szaknyelvi

Alapvető célja a vizsgázók szaknyelvi tudásszintjének felmérése a gazdasági és üzleti szférában előforduló szakmai kontextusok, gyakorlati jellegű szakmai feladatok és helyzetek segítségével, valamint azok vizsgakörnyezetben történő alkalmazásával.

Az „OECONOM” gazdasági vizsgarendszer a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett és akkreditált szaknyelvi vizsga.

Közgazdasági szaknyelvből a Vizsgaközpont évente három alkalommal biztosít a vizsgázók számára vizsgaalkalmat, kivéve az arab, portugál nyelveket, ill. valamennyi nyelv alapfokú (B1) szintjét, melyekből csak a májusi vizsgaidőszakban tehető vizsga. Bővebb információt a vizsganaptár tartalmaz.
 A vizsgázónak nem szakmai tudásról kell számot adnia, hanem arról, hogy az adott idegen nyelv ismeretéhez kapcsolódó feladatot a szakszókincs alkalmazásával hogyan képes írásban, ill. szóban megoldani, hogyan képes különböző helyzetekben szakmai partnerével idegen nyelven kommunikálni.

Tartalmában a nyelvvizsga arra a szakmai háttérismeretre épül, amelyeket a vizsgázók gazdasági, ill. üzleti képzést nyújtó oktatási intézményében folytatott tanulmányaik során sajátítottak el, illetve arra a gyakorlati tudásanyagra támaszkodik, amelyet a (nagy)vállalatok, a gazdasági élet szakemberei gyakorlati tevékenységük során használnak.

A témakörök NEM lexikális, vagy tárgyi tudás számonkérésére irányulnak.

A vizsga azt méri, hogy a vizsgázó szakmai háttérismereteinek birtokában az adott szinten hogyan képes a szakmai nyelvhasználatra, illetve munkája során, a szakmai terminológia alkalmazásával, milyen színvonalon lesz képes megoldani írás- és szóbeli szakmai feladatokat.

Témakörök

ALAPFOK (B1)
1. Kapcsolatfelvétel üzleti partnerrel
2. Egy vállalat mindennapi működése
3. Álláskeresés, egy munkakör bemutatása, bemutatkozó beszélgetés (interjú)
4. Áruk és árak, fogyasztók
5. Hirdetések, vásárlók, vásárlói reakciók
6. Üzleti utak, szobafoglalás, úti beszámoló
7. Munkaebéd, üzleti partnerek fogadása
8. Banki alapszolgáltatások, banki ügyintézés
9. Irodai ügyintézés: termékek megrendelése, meghívás, találkozó lemondása stb.
10. A kereslet és kínálat alapkérdései (ár, minőség, minőségi igények és problémák stb.)
KÖZÉP- (B2) ÉS FELSŐFOK (C1)
1. Európai integráció
2. Globalizáció
3. Piac és gazdaság
4. Munkaerőpiac
5. Adózási rendszerek
6. Környezetvédelem
7. Vállalkozási formák
8. Bankrendszerek
9. Tőzsde, befektetések, pénzpiacok
10. Nemzetközi kereskedelem
11. Marketing
12. Telekommunikáció, Internet
13. A magyar gazdaság aktuális problémái
14. A célnyelvi ország(ok) gazdaságának aktuális problémái
15. Társadalom és gazdaság
További részletek, információk megtalálhatók a Nyelvvizsgaközpont honlapján: ide kattintva