Nemzetközi kapcsolatok

A vizsga a szaknyelvi tudásszintet méri a nemzetközi kapcsolattartás szakterületén gyakran előforduló kontextusok, feladatok segítségével, valamint figyeli, hogy a vizsgázó képes-e a valós életben az adott nyelvi szinten hatékonyan kommunikálni és szakmai feladatait végrehajtani.

A Nemzetközi kapcsolat vizsgarendszer a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett és akkreditált szaknyelvi vizsga. A Vizsgaközpont évente három alkalommal biztosít a vizsgázók számára vizsgaalkalmat. Bővebb információt a vizsganaptár tartalmaz.

A vizsga angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelven, három szinten – alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1) – tehető le.

Tartalmában a nyelvvizsga arra a szakmai háttérismeretre épül, amelyeket a vizsgázók tanulmányaik során (pl.: nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi tanulmányok szak) sajátítanak el, illetve, amelyet az országot, nagyvállalatokat, intézményeket a nemzetközi fórumokon és színtéren képviselő szakemberek gyakorlati tevékenységük során használnak.

A témakörök NEM lexikális, vagy tárgyi tudás számonkérésére irányulnak.

A vizsga azt méri, hogy a vizsgázó szakmai háttérismereteinek birtokában az adott szinten hogyan képes a szakmai nyelvhasználatra, illetve munkája során, a szakmai terminológia alkalmazásával, milyen színvonalon lesz képes megoldani írás- és szóbeli szakmai feladatokat.

Témakörök

ALAPFOK (B1)
1. A célnyelvi ország(ok) államformája, politikai rendszerek főbb jellemzői
2. A világpolitika meghatározó eseményei a közelmúltban
3. A célnyelvi ország(ok) szerepe, helyzete a világpolitikában
4. A célnyelvi ország(ok) külkapcsolata Magyarországgal
5. A célnyelvi ország(ok) gazdasági és politikai helyzetét meghatározó tényezők
6. Sajtó és média szerepe a külkapcsolatokban, a nemzetközi kommunikációban
7. Diplomáciai, társadalmi és kulturális rendezvények szervezése, kapcsolattartás külföldi partnerrel
8. Hivatalos külföldi utak, szobafoglalás, úti beszámoló
9. Külföldi partner fogadása, a protokoll alapszabályai
10. Külképviseletek szerepe két ország viszonyában
KÖZÉP- (B2) ÉS FELSŐFOK (C1)
1. Nemzetközi szervezetek és intézmények (szerepük, funkciójuk, jellemzőik)
2. Az Európai Unió
3. A vezető világhatalmak szerepe
4. A célnyelvi ország(ok) nemzetközi kapcsolatai
5. Magyarország helyzete a nemzetközi politikában
6. A feltörekvő és fejlődő országok (szerepük és hatásuk a nemzetközi politikában)
7. A környezetvédelem nemzetközi aspektusai
8. Népesedés és migráció (nemzetközi demográfiai és migrációs problémák)
9. Emberi jogok, kisebbségi jogok
10. Nemzetközi konfliktusok, biztonság- és védelempolitika
11. Válsággócok, nemzetközi terrorizmus
12. Nemzetközi és interkulturális kommunikáció (a média és a politika/diplomácia viszonya)
13. Politikai és gazdasági erőviszonyok alakulása a világ egyes térségeiben
14. A nemzetközi diplomácia szerepe
15. A nemzetközi kapcsolatok aktuális kérdései
További részletek, információk megtalálhatók a Nyelvvizsgaközpont honlapján: ide kattintva