Online adatkezelési tájékoztató és felhasználási feltételek

2012. február 27.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Alba-Pro Nyelvstúdió, mint adatkezelő számára fontos, hogy a képzéseiben résztvevők, valamint az Alba-Pro Nyelvstúdió által üzemeltetett www.albapronyelvstudio.hu (továbbiakban weboldal) honlap látogatói tudják, hogy a nyelvstúdió az Ön személyes adatait bizalmasan kezeli és csak olyan adatokat vesz nyilvántartásba, amik az érintett célját illetve a teljes értékű szolgáltatás nyújtását szolgálja, valamint a nyelvstúdió törvény által előírt kötelezettségeit teljesíti. Az Alba-Pro Nyelvstúdió (továbbiakban szolgáltató, adatkezelő, nyelvstúdió) csak és kizárólag személyes adatokat kezel, amelyeket harmadik fél számára nem ad ki és nem továbbítja azokat. Kivételes esetben kizárólag az érintett beleegyezésével kerülhet sor adatkiadásra illetve továbbításra. Kivételt képez, ha az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírtak szerint kérik a személyes adatok átadását, ebben az esetben az Alba-Pro Nyelvstúdió – törvényi kötelezettségének eleget téve – a hatóságoknak átadja a kért adatokat. A weboldalon személyes adatainak kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, amennyiben személyes adatainak kezelési feltételeivel nem ért egyet, a tájékoztatást nem találja kielégítőnek, akkor ne adja meg adatait, az adott szolgáltatást ne vegye igénybe.

Személyes adatai biztonságának érdekében minden szükséges lépést megteszünk. A weboldalon megadott, elektronikus nyilvántartásba vett adatokat megfelelő technikai védelemmel látjuk el, ezért csak a nyelvstúdió arra felhatalmazott munkatársai - ügyvezetője, valamint a weboldal adminisztrátora - számára elérhetőek.

Jelen szabályzatban bemutatjuk a személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatos politikánkat; bemutatjuk az egyes szolgáltatások igénybevételéhez elkért személyes adatok kezelésének célját, jogalapját, időtartamát.

Az Alba-Pro Nyelvstúdió adatkezelési szabályzata megfelel az alábbi, adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

Amennyiben, jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően, további kérdése lenne adatainak kezelésével, védelmével vagy bármely szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérjük, írja meg nekünk az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. A postafiókunkra beérkező e-maileket a küldő nevével, e-mail címével, önként megadott személyes adataival együtt legfeljebb 1 évig megőrizzük.

Az Alba-Pro Nyelvstúdió vállalja, hogy ha adatvédelmi és adatkezelési politikájában, illetve jelen szabályzatban bármilyen jellegű változás történik, arról előzetesen tájékoztatja az érintetteket és a weboldal látogatóit.

A nyilatkozatban szereplő szavak, kifejezések értelmezése:
 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
 7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 10. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 11. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 12. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 13. cookie: egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A legtöbb böngésző egyszerű szöveges fájlban vagy fájlokban tárolja a sütik tartalmát, hogy azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek maradjanak (ezeket süti-fájloknak nevezik);
 14. weblap adminisztrátor: feladatuk a weblap karbantartása, fejlesztése, szerkesztése.

Az albapronyelvstudio.hu weboldal látogatóinak adatkezelése

Naplóállományok készítése:

A weboldal látogatása során számítógépének IP címét, böngészőjével és operációs rendszerével kapcsolatos adatokat, látogatásának dátumát és időpontját, időtartamát, a weboldalon megtekintett aloldalak címét naplózzuk. Ezen adatokat a honlap karbantartása, statisztikai kimutatások, valamint a weboldal fejlesztése és színvonalának emelése végett dolgozzuk fel. Ezeket az adatokat más forrásból származó, személyes azonosításra alkalmas információkkal nem kapcsoljuk össze. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Naplózott adatait a weboldal látogatását követő 60. napon töröljük. Amennyiben nem járul hozzá adatainak kezeléséhez, a weboldalt ne látogassa.

Úgynevezett ’cookie’-k (süti-fájlok) elhelyezése számítógépén:

A weboldal meglátogatásakor a website - látogató kapcsolat technikai sajátosságai miatt elképzelhető, hogy úgynevezett cookie fájlokat helyezünk el számítógépén, amelyek révén Ön egyedileg, de nem személyhez kötötten azonosíthatóvá válik. A cookie fájlok segítségével személyre szabható az oldal (jelszavak, valamint korábbi állapotadatok megjegyzése). A böngészőjében a cookie fájlok tárolását akár le is tilthatja, ez ügyben tájékozódjon a böngészője fejlesztőjénél.

A weboldal látogatottságával, forgalmával kapcsolatos információk, mérések készítésére a nyelvstúdió Google Analytics külső szerverének szolgáltatását használja. Ezeket az adatokat a Google saját adatvédelmi szabályzata alapján kezeli. Bővebb tájékoztatást talál a http://www.google.com/analytics címen.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon Facebook modulok: Like gomb és Likebox kerültek elhelyezésre. A kiszolgáló adatkezeléséről http://www.facebook.com/ címen tájékozódhat.

Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy az www.albapronyelvstudio.hu portálról különböző linkekre kattintva más, külső, egyéb weboldalra is ellátogathat, de a nyelvstúdió ezen oldalak tartalmáért, az Ön által megadott adatok helyességéért, kezeléséért nem vállal felelősséget. Mindig tájékozódjon az adott weboldal adatkezelési szabályzatáról és annak gyakorlatáról!

Az Alba-Pro Nyelvstúdió mindent megtesz látogatóinak a weboldal vírusmentes, biztonságos böngészéséért, de nem vállal felelősséget, ha ön a weboldal látogatása, illetve tartalmának letöltése közben vírusfertőzés áldozatává válik. Saját biztonsága érdekében kérjük, tegye meg a szükséges lépéseket, hogy a vírusfertőzést elkerülje!

Weboldalaink többsége szabadon, személyes adatainak megadása nélkül böngészhető. Azonban a nyelvstúdió bizonyos szolgáltatásai egyedi azonosítok, személyes adatok megadása után vehetők csak igénybe. A személyes adatok megadásához kötött szolgáltatások a következők: regisztráció a weboldalon, feliratkozás hírlevélre, jelentkezés nyelvi kurzusra, online nyelvi szintfelmérés, online kérdésfeltétel, részvétel nyereményjátékban.

Regisztráció az albapronyelvstudio.hu weboldalon

A weboldalon bizonyos tartalmak elérésére, letöltésére, szolgáltatások igénybevételére, egyéni beállítások elmentésére csak regisztrálás után van lehetősége. A regisztráció teljes mértékben önkéntes, a tartalmak többsége regisztráció nélkül is szabadon böngészhető.

Az adatkezelés célja: a weboldalon regisztrációhoz kötött tartalmak megosztása, szolgáltatások nyújtása, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve meg nem erősített regisztráció esetén 30 nap

A kezelt adatfajták: név, felhasználónév, e-mail cím, dátum és időpont

Feliratkozás az albapronyelvstudio.hu hírlevelére

Az adatkezelés célja: hírlevél küldése e-mailben az érdeklődők részére, tájékoztatás aktuális információkról, akciókról, változásokról

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve meg nem erősített feliratkozás esetén 30 nap

A kezelt adatfajták: név, e-mail cím, dátum és időpont

Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat, a www.albapronyelvstudio.hu weboldalon, a hírlevélben elhelyezett linkre kattintva, valamint kérheti személyes adatainak törlését az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Jelentkezés nyelvi kurzusra

Nyelvi kurzusainkra jelentkezhet online a weboldalon keresztül, valamint személyesen nyelvstúdiónkban.

Az adatkezelés célja: jelentkezés nyelvi kurzusra, értesítés, tájékoztatás, felnőttképzési szerződés előkészítése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy felnőttképzési szerződés megkötéséig, vagy az adatközléstől számított 90 nap

A kezelt adatfajták: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, dátum

Online nyelvi szintfelmérés

Nyelvstúdiónk lehetőséget biztosít nyelvtudása felmérésére. Vállaljuk, hogy az online szintfelmérőn megadott válaszait kiértékeljük, az elért eredményét megküldjük Önnek, valamint amennyiben igényli tudásszintjéhez megfelelő kurzust ajánlunk.

Az adatkezelés célja: a nyelvtudás szintjének felmérése, az elért eredmény megküldése e-mailben, kurzus ajánlása

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: a szintfelmérő űrlap kitöltését követő 30 nap

A kezelt adatfajták: név, e-mail cím, dátum és időpont

Online kapcsolatfelvétel

Kérdését felteheti nekünk kényelmesen online is, a választ a megadott e-mail címére postázzuk rövid időn belül.

Az adatkezelés célja: kérdés megválaszolás, tájékoztatás

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: adatközléstől számított 90 nap

A kezelt adatfajták: név, e-mail cím, dátum és időpont

Részvétel nyereményjátékban

A nyelvstúdió weboldalán, illetve Facebook oldalán alkalmanként nyereményjátékot szervezünk, ahol a nyelvstúdió követői, honlapjának látogatói, képzéseiben résztvevők próbára tehetik nyelvtudásukat. Azért, hogy a meghirdetett nyereményeket eljuttathassuk a nyerteseknek, a játékra jelentkezéskor személyes adatokat kérünk el.

Az adatkezelés célja: jelentkezés nyereményjátékra, értesítés, nyeremények postázása

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a nyereményjáték lezárásától számított 60 nap

A kezelt adatfajták: név, e-mail cím, dátum és időpont, telefonszám, postacím

Kérdőíves kutatások, felmérések

Alkalmanként a nyelvstúdió megjelentet kérdőíveket, melyek célja legtöbbször az igények, vélemények megismerése, hogy szolgáltatásunkat fejleszthessük, színvonalát javíthassuk, valamint statisztikák készítése. A kérdőívek kitöltése hangsúlyozottan önkéntes és általában anonim (olyan adatok melyek természetes személlyel nem hozhatók kapcsolatba – az anonim információk nem minősülnek személyes adatnak). Az önkéntes és anonim jelleget minden esetben feltüntetjük. Személyes adatokat a kérdőívet kitöltőktől csak és kizárólag abban az esetben kérünk, ha a felmérés nyereményjátékkal egybekötve kerül meghirdetésre. Ebben az esetben a Részvétel nyereményjátékban pont alatti adatkezelési tájékoztatást kell figyelembe venni.

A szolgáltatásokban esetlegesen bekövetkező változásokról ügyfeleinek, a regisztrált, illetve az adott szolgáltatást igénybevevő felhasználóknak a nyelvstúdió – tájékoztatási kötelezettségének eleget téve – e-mailben küld tájékoztatást.

Az Alba-Pro Nyelvstúdió új szolgáltatásairól, egyedi ajánlatairól ügyfeleinek és regisztrált felhasználóinak alkalmanként e-mailben körüzenetet küldhet. Amennyiben nem kíván ilyen jellegű körüzenetet kapni – és ezt korábban nem jelezte – kérjük, írja meg számunkra az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Szolgáltatásainkról bármikor leiratkozhat, illetve kérheti személyes adatainak törlését az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címünkön.

Adatkezelő

Adatkezelő megnevezése: Alba-Pro Nyelvstúdió Kft.

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szamos u. 27.

Telephelye: 8000 Székesfehérvár, Petőfi S. u. 1.

Telefonszáma: +36 22/322-836

E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kapcsolattartó: Némethné Rittgasser Erika

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérelmezhet személyes adatainak kezeléséről az adatkezelőnél. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül az érintett kérelmére megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan még nem nyújtott be tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz. Egyéb esetekben a nyelvstúdió költségtérítést állapíthat meg.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; hiányos vagy téves és a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; a bíróság vagy a Hatóság rendelte el. Az adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, amennyiben az érintett ezt kéri, illetve feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az adatkezelési cél, amely az adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, zárolásról, törlésről a nyelvstúdió tájékoztatatja az érintettet. Amennyiben az érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelmét a nyelvstúdió nem teljesíti, a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül döntéséről írásban indoklást ad, és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségeiről.

Az érintettnek a fentebb meghatározott jogait törvény korlátozhatja.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legkésőbb 15 napon belül megvizsgálja és dönt annak megalapozottságáról, döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő a tiltakozásnak helyt ad, az érintett személyes adatait zárolja. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Panaszával, jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az albapronyelvstudio.hu weboldal felhasználásának feltételei

A weboldal formai és tartalmi felépítése, a felhasznált adatok, információk, ikonok, logók, domain nevek és egyéb megjelölések az Alba-Pro Nyelvstúdió tulajdonát képezik. A weboldal tartalma – amennyiben ellenkezőjére konkrét forrás- vagy tulajdon megjelölés nem utal – az Alba-Pro Nyelvstúdió szellemi tulajdona, felhasználása előzetes egyeztetés után, a forrás megjelölésével kizárólag a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően és kizárólag magán- illetve információs céllal történhet, jövedelemszerzést és üzleti célokat nem szolgálhat. A weboldalról letöltött tartalmak, grafikák megváltoztatásához az Alba-Pro Nyelvstúdió nem járul hozzá.